HOME

ARBEIDSVEILIGHEID

CODE 95

COMMUNICATIE

MEDEZEGGENSCHAP

TALEN

OVERIG

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

PORTFOLIO

Beschikbaarheid Jan Boerboom

Beschikbaarheid Dion Brenters


Privacyverklaring

Home


Als zelfstandig professional (freelancer) verzorgt Jan Boerboom opleidings- en begeleidingstrajecten. Hierbij speelt jarenlange ervaring in het beroepsonderwijs aan volwassenen een grote rol. Jan werkt intensief samen met Dion Brenters. Samen hanteren zij bij al hun activiteiten dezelfde basisuitgangspunten:
  • Leren is altijd een activiteit van de lerende zelf. Het is niet overdraagbaar aan iemand anders.
  • Leren is een deelproces in de processen in ‘iemands hoofd’ en kan dus niet altijd direct waarneembaar zijn.
  • Het resultaat van leeractiviteiten heeft een min of meer blijvend karakter. Dit resultaat is op een later tijdstip herhaalbaar of reproduceerbaar. Wanneer je eens hebt geleerd te fietsen, kun je dat een jaar later ook nog.
  • Onderwijzen moet worden gezien als het stimuleren tot leren. De docent, trainer of coach is de stimulerende factor in het leerproces. Hij is een entert(r)ainer, een facilitator die onder andere de voorwaarden moet scheppen waarbij leren mogelijk is.
  • Elke emotie bij een lerende maakt het leren mogelijk.

Jan en Dion zijn als docent,trainer, coach actief op vele gebieden. Ten behoeve van de structuur van deze website wordt per gebied een aantal standaardopleidingen opgesomd welke door hen in het verleden zijn verzorgd. Uiteraard zijn andere opleidingstrajecten mogelijk. Alle genoemde opleidingen worden door Jan Boerboom verzorgd. Indien er achter de opleidingstitel een (D) is vermeld kan deze opleiding ook door Dion worden verzorgd. Interesse? Neem vrijblijvend contact op!
Communicatie Talen Nascholing chauffeur code 95 Arbeidsveiligheid Eerste hulp Medezeggenschap 

Contact
Ronde Slagen 2
4823 LG BREDA
info@janboerboom.nl
M. 06 51 388 598
BTW NL001285062
KvK 61722537

Snel naar ....
Arbeidsveiligheid
Code 95 nascholing chauffeur
Communicatie
Medezeggenschap
Talen